02128422104 info@visanou.com

شرایط و اطلاعات ویزای اسکیل ورکر استرالیا2019

در این مقاله جواب سوالات زیر و تمامی سوالات خود را خواهید یافت 1_ویزای اسکیل ورکر استرالیا چیست؟ 2_انواع ویزای اسکیل ورکر استرالیا؟ 3_شرایط ویزای اسکیل ورکراسترالیا در سال 2019؟ 4_جدول امتیاز بندی ویزای اسکیل ورکراسترالیا؟ 5_مزایای ویزای اسکیل ورکر استرالیا؟ کشور...

ویزای 491 استرالیا

وجود داشت که دارنده آن تنها اجازه زندگی در مناطق خاصی از استرالیا را داشت که شهرهای بزرگ را از محلهایی که امکان زندگی و کار را فراهم می کرد محدود کرده بود . در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ ویزای 489 استرالیا از لیست ویزای کار استرالیا خارج می شود و ویزای ۴۹۱ استرالیا به مجموعه...

ویزای 309 استرالیا یا ویزای ازدواج

ویزای 309 استرالیا یا ویزای چیست ؟ مدت زمان ویزای 309 استرالیا ؟ شرایط ویزای 309 استرالیا یا ویزای ازدواج ؟ مزایای ویزای 309 یا ویزای ازدواج استرالیا ؟ مدت زمان اخذ ویزای 309 استرالیا یا ویزای ازدواج استرالیا؟ شرایط همسر برای اخذ ویزای 309 استرالیا یا ویزای ازدواج...

ویزای 190 استرالیا

در این مقاله جواب سوالات زیر و تمامی سوالات خود را خواهید یافت 1_ویزای 190 استرالیا چیست؟ 2_ شرایط ویزای 190استرالیا در سال 2019؟ 3_ جدول امتیاز بندی ویزای اسکیل ورکراسترالیا؟ 4_ مزایای ویزای اسکیل ورکر استرالیا؟ کشور استرالیا با توجه به شاخص های کیفیت زندگی بالایی که...

ویزای اسکیل ورکر استرالیا کلاس 189Skill worker

ویزای 189 استرالیا بهترین نوع ویزا برای ورود به این کشور محبوب می باشد،به این دلیل که فرد متقاضی از همان ابتدا با اقامت دائم وارده خاک استرالیا شده و پی آر این کشور را دریافت مینماید و به هیچ ایالت و شهر و سازمان خاصی وابسته نیست که در این صورت فرد متقاضی می تواند از...

ویزای 187 استرالیا

ویزای 187 استرالیا یا ویزای اقامت دائم با حمایت کارفرما در مناطق کم جمعیت چیست؟ شرایط ویزای 187 استرالیا یا ویزای اقامت دائم با حمایت کارفرما در مناطق کم جمعیت چیست؟ مزایای ویزای 187 استرالیا یا ویزای اقامت دائم با حمایت کارفرما در مناطق کم جمعیت چیست؟ نحوه اقدام برای...