تصمیم گیری برای مهاجرت، به خصوص مهاجرت به استرالیا در سال 2021 کارآسانی نیست. با توجه به هزینه های بالای مهاجرت و هزینه های مهاجرت به استرالیا در سال 2021 و نرخ ارزکه بسیار متغیر است، هزینه مهاجرت به استرالیا می تواند برای خیلی ها مهم باشد.

برای مهاجرت به استرالیا در سال 2021 یک سری هزینه ها پیش روی شما قرار می گیرد. دقت کنید که این هزینه مهاجرت است و نباید با هزینه زندگی در استرالیا اشتباه گرفته شود.

هزینه های  مهاجرت به استرالیا

فرض میکنیم که شما مهاجرت به استرالیا از طریق کار را انتخاب کرده اید :

هزینه معادل سازی مدارک

اولین هزینه ای که باید در نظر بگیرید هزینه معادل سازی مدارک است که گاه به عنوان هزینه ارزیابی مدارک از آن یاد می شود. این هزینه بر اساس رشته و سازمانی که انتخاب می شود با هم فرق دارد. اما میانگینی که در سال 2021 برای اغلب رشته ها دیده می شود از 500 دلار آغاز شده و تا 1500 دلار نیز ادامه دار است. بارها دیده شده است که برخی از رشته ها بر اساس شرایط خاصی که دارند هزینه ای بیش از 3 هزار دلار استرالیا برای معادل سازی را در بر میگیرند، بنابراین اولین هزینه ای که باید در این زمینه در نظر داشته باشید همین است.  هزینه مهاجرت به استرالیا 2018 و 2019 در حدود 20 درصد کمتر از نرخ اعلام شده در سال 2021 است.

هزینه ترجمه مدارک

هزینه بعدی در مورد ترجمه مدارک شما است که باید دقت ویژه ای در این زمینه صورت بگیرد به طوری که هر شخص به عنوان مترجم نمی تواند مدارک شما را ترجمه نماید. میانگین هزینه ای که برای ترجمه مدارک نیاز دارید بین 2 الی 5 میلیون تومان ارزیابی شده است.

هزینه تستهای پزشکی

هزینه دیگری که نیاز دارید در مورد تستهای پزشکی است که از شما اخذ می شود. این تست ها سلامت روان و جسم شما را مشخص می کند و البته در بخش پلیس نیز از برخی جهات چک می شوید اما احتمالاً حداکثر هزینه ای که برای این بخش نیاز دارید در کمتر از 2 میلیون تومان خواهد بود.

هزینه اسپانسر ایالتی

بسته به روشی که برای مهاجرت کاری به استرالیا انتخاب می کنید، بخشی از هزینه شما مربوط به هزینه اسپانسر ایالتی است. این هزینه براوردی تا حدود 300 دلار را در بر می گیرد.

هزینه ویزا

هزینه ویزا موضوع بسیار گسترده ای است اینکه شما دعوت نامه دارید یا خیر خود در هزینه نهایی بسیار اثر گذار است. هزینه برای نفر اصلی و همسر وی و همینطور فرزندان ارزیابی می شود. نفر اصلی می بایست حداقل 4 هزار دلار، همسر وی حداقل 2 هزار دلار و فرزند وی نیز باید حداقل هزار دلار استرالیا برای ویزا در نظر داشته باشد.

هزینه زندگی

در مورد هزینه زندگی در استرالیا نیز برای اجاره مکان برای زندگی در طول سه ماه اول باید در حدود 10 هزار دلار هزینه کنید. هزینه خورد و خوراک برای سه ماه اول در حدود 5 هزار دلار و احتمالاً 5 هزار دلار دیگر برای خرید وسایل حداقل شروع زندگی خواهید داشت.

نکته مهم: اعداد و ارقام نوشته شده در این بخش در وضعیت میانگین قرار دارند و همه چیز بستگی به نوع ویزای شما و شرایط شما بستگی دارد. گاه برای ترجمه یک مدرک و یا معادلسازی آن شرایط سختی در پیش است و نیاز است چندین بار هزینه صورت بگیرد بنابراین تعصبی بر روی اعداد ارقام نداشته باشید.

نکته مهم: اعداد و ارقام نوشته شده در این بخش در وضعیت میانگین قرار دارند و همه چیز بستگی به نوع ویزای شما و شرایط شما بستگی دارد. گاه برای ترجمه یک مدرک و یا معادلسازی آن شرایط سختی در پیش است و نیاز است چندین بار هزینه صورت بگیرد بنابراین تعصبی بر روی اعداد ارقام نداشته باشید.

ارزیابی رایگان