مشاوره و طرح راه اندازی کسب و کار در استرالیا

مشاوره و طرح راه اندازی کسب و کار در استرالیا ، نیوزلند، آلمان

  • مشاوره بیزینسی برای تشخیص بازار هدف در استرالیا و نیوزلند و آلمان
  • ارائه طرح تجاری ( بیزینس پلن ) توسط تیم مارکتینگ متشکل از کارشناسان رشته بیزینس فعال در کشور استرالیا و آلمان
  • مشاوره حقوقی ایجاد بیزینس در کشور استرالیا، نیوزلند، آلمان