آزادی سفر بین کشور های عضو CANZUK

آزادی سفر بین کشور های عضو CANZUK

1396/12/19

آزادی سفر بین کشور های عضوCANZUK

سازمانی به نام CANZUK که از سال 2015 روابط اقتصادی و اجتماعی بین کشور های کانادا، نیوزیلند، استرالیا و بریتانیا را برقرار میکند به تازگی طرح جدیدی برای مسافرت آزادانه بین این کشور ها عنوان کرده است.رئیس این سازمان با توجه به شباهت های فرهنگی موجود بین مردمان کشور های نامبرده گفت که این ایده قطعا رای خواهد آورد.

کشور های CANZUK از طریق سیستم امنیتی به نام  Five Eye با یکدیگر در ارتباط هستند، پس سفر آزادانه و راحت مردمان این کشور ها میتواند امکان پذیر باشد.البته موانعی هم وجود دارد که باعث رد یا اجرایی نشدن این طرح شود زیرا مهاجرت افراد ساکن این کشور ها بدون هیچ قید و شرطی هم نمیتواند باشد.

رئیس سازمان CANZUK از استقبال وزیر امورخارجه و نخست وزیر بریتانیا از این طرح خبر داد.